SYSTEM KOMPONENTÓW MIKROFALOWYCH

 

 

 

STAN PRAWNY


 
Zgodnie z kodeksem wykroczeń: Art. 97 k.w,- art. 66 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r:

Zabrania się wyposażania pojazdu w urządzenia informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.

Karą są 3 pkt. karne oraz mandat do 500 zł, lub pouczenie.
Jammer jest tak samo traktowany przez prawo drogowe jak wykrywacz radarów.

 

Np. za głośne słuchanie muzyki w samochodzie jest taka sama kara, 3 pkt. i mandat do 500 zł, lub pouczenie.

Warto zapoznać się z materiałami źródłowymi Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż nawet tz. "dziennikarze prawni" piszą tendencyjnie zakładając nieznajomość prawa przez czytelnika.

Jest to kara maksymalna (3 pkt, 500zł ) i nie może być większa!! W internecie są artykuły mówiące o większych kwotach (nawet 3000zł), i możliwości konfiskaty sprzętu. Jest to próba wprowadzenia w błąd czytelnika i jego zastraszenia. Co ciekawe robią to szczególnie dziennikarze (czy aby bezinteresownie?) promujący firmy dostarczające różnego rodzaju internetowe informatory kierowcy o zagrożeniach, sprzęt CB, dziennikarze realizujący własne wizje idealnego świata.

Kwota 3000zł to kwota maksymalna za wykroczenie w RP !  i nie ma nic wspólnego z konkretnym przewinieniem z Kodeksu Wykroczeń, w tym wypadku art . 97 k.w. - art. 66/4/4, za który jest maksymalnie 500 zł lub pouczenie.

Konfiskata przedmiotu wartościowego może być tylko dokonana w związku z przestępstwem z Kodeksu Karnego, a nie za wykroczenie z zakresu Kodeksu Wykroczeń (inaczej gdyby np. uderzyć policjanta antyradarem, to jest przestępstwo z Kodeksu Karnego i jest możliwa konfiskata sprzętu). Twierdzenie o możliwej konfiskacie to przykład braku elementarnej wiedzy prawnej lub uczciwości osób piszących te "niby" informacyjne artykuły o stanie prawnym.

Opinie dziennikarzy o antyradarach i jammerach oraz prawnych aspektach używania tego sprzętu są tak zakłamane, że zmusza to do myślenia.czy są oni tak głupi ? czy tak skorumpowani ? jak zawsze w życiu, pewnie jedno i drugie.